Šā gada 5.oktobrī notika OBK biedru kopsapulce un kluba jubilejas svinības. Sapulcē tika apspriest dažādi jautājumi. Publicējam spulces protokolu. Ja ir jautājumi un piebildes lūdzu zvaniet  Dainim Briedim.

Kopsapulces protokols - OBK_protokols_05_10_2013.pdf