2018. gadā 19.decembrī notika OBK biedru kopsapulce. Sapulcē tika apspriest dažādi jautājumi. Publicējam spulces protokolu.

Kopsapulces Nr. 2 protokols - OBK_protokols_2