Šis nolikums ir izveidots, lai veicinātu kluba biedru dalību iknedēļas kluba turnīros. Nolikums nosaka kārtību kā tiek  piešķirtas atlaides OBK kluba biedriem dalības maksai LBF un OBK rīkotajos turnīros.

Nolikums ir apstiprināts OBK biedru kopsapulcē 2018.gada 19.decembrī. Pilns nolikuma teksts ir šeit.