2018. gadā 19.decembrī notika OBK biedru kopsapulce. Sapulcē tika apspriest dažādi jautājumi. Publicējam spulces protokolu.

Kopsapulces Nr. 2 protokols - OBK_protokols_2

Šis nolikums ir izveidots, lai veicinātu kluba biedru dalību iknedēļas kluba turnīros. Nolikums nosaka kārtību kā tiek  piešķirtas atlaides OBK kluba biedriem dalības maksai LBF un OBK rīkotajos turnīros.

Nolikums ir apstiprināts OBK biedru kopsapulcē 2018.gada 19.decembrī. Pilns nolikuma teksts ir šeit.

OGRES BRIDŽA KLUBA ētikas kodekss

1.Kluba ētikas kodekss ir izveidots, lai jebkuram, kurš spēlē šo spēli – neatkarīgi no politiskās vai reliģiskās pārliecības, rases, tautības, vecuma, tas sagādātu prieku un gandarījumu.

OBK atbalsta un vienmēr atbalstīs sporta bridža attīstību Latvijā. Mūsu klubs savās rindās grib redzēt Latvijas bridža spēlētājus, kuri netiktai labi spēlē šo spēli, bet arī aktīvi veicina šī sporta veida popularitāti.

Sākot no 2015 gada rudens sezonas  ir spēkā stājies jaunais iknedēļas turnīru apkopošanas nolikums. Nolikums 2015.

Vecais nolikums ir aplūkojas šeit  Nolikums vecais

Šā gada 5.oktobrī notika OBK biedru kopsapulce un kluba jubilejas svinības. Sapulcē tika apspriest dažādi jautājumi. Publicējam spulces protokolu. Ja ir jautājumi un piebildes lūdzu zvaniet  Dainim Briedim.

Kopsapulces protokols - OBK_protokols_05_10_2013.pdf