Ir dzīve pārtrūkusi,Tik daudz vēl alka sirds un prāts.

                                                                                                 (J. Silazars)

Katrs sava liktens ziņā,
Viens vien mūžs mums katram dots.
                                                    (D. Avotiņa)